Gwefan Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff - Tudalennau cyfeirio


GWEFAN: www.nersdb.info


CAM 1: 

  • Agorwch y rhestr i ddewis ardal eich awdurdod lleol

CAM 2:

  • Teipiwch 'webucate' yn y bocs cyfrinair

CAM 3:

  • Yna, fe welwch chi pa glefydau parhaol mae modd eu lleddfu trwy weithgareddau corfforol yn eich bro

CAM 4:

  • Nodwch manylion cysylltu â’r cydlynydd, yn ogystal â’r cyfeiriad ar gyfer anfon ffurflenni atgyfeirio, gweler cam 5

CAM 5:

  • Mae modd gweld meini prawf derbyn ac agor ffurflen atgyfeirio i’w llenwi naill ai ar y we na ar gopi caled. Cewch chi anfon y ffurflen at y cydlynydd trwy ebost ar yr amod bod y claf wedi rhoi caniatâd ar lafar

CAM 6:

  • Fel arall, anfonwch ffurflenni at y cydlynydd trwy’r post

GWEFAN: GP - un l GWERITHGARWCH CORFFOROL - AGORWCH Y DDOLEN YMA                     


  • Atgyfeirio trwy wefan GP - un
  • Mae gwefan GP - un ar gyfer meddygon teulu, a gaiff ei defnyddio i chwilio am wybodaeth berthnasol.  At hynny, mae cyflwyniad am atgyfeirio cleifion ar gyfer ymarfer corff, ynghyd â fersiwn VISION y ffurflenni atgyfeirio

Mae rhagor o wybodaeth gan: ners.wales@wales.nhs.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30