Gwefan Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff - Tudalennau cyfeirio

Ewch i www.nersdb.info

Mae cyfrinair ar gyfer y wefan ar gael trwy gydlynydd lleol y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol

Ar ôl cyrchu’r wefan:

  • Agorwch y rhestr i ddewis ardal eich awdurdod lleol
  • Yna, fe welwch chi pa glefydau parhaol mae modd eu lleddfu trwy weithgareddau corfforol yn eich bro
  • Nodwch manylion cysylltu â’r cydlynydd, yn ogystal â’r cyfeiriad ar gyfer anfon ffurflenni atgyfeirio, gweler isod
  • Mae modd gweld meini prawf derbyn ac agor ffurflen atgyfeirio i’w llenwi naill ai ar y we na ar gopi caled. Cewch chi anfon y ffurflen at y cydlynydd trwy ebost ar yr amod bod y claf wedi rhoi caniatâd ar lafar
  • Fel arall, anfonwch ffurflenni at y cydlynydd trwy’r post

Atgyfeirio trwy wefan GPOne

Mae gwefan GPOne ar gyfer meddygon teulu, a gaiff ei defnyddio i chwilio am wybodaeth berthnasol.  At hynny, mae cyflwyniad am atgyfeirio cleifion ar gyfer ymarfer corff, ynghyd â fersiwn VISION y ffurflenni atgyfeirio. 

Gweler wefan yma


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jeannie Wyatt Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30