Uchafbwyntiau'r Rhaglenni

Data a Thechnoleg

Mae'r rhaglen hon yn cefnogi cynghorau Cymru yn agweddau data a thechnoleg o drawsnewid digidol. Mae hyn yn cynnwys helpu arweinwyr digidol a thechnegol i nodi ffyrdd dibynadwy, ymarferol a chost-effeithiol i sicrhau bod yr atebion technoleg y maent yn eu defnyddio yn cyflawni gwelliannau i wasanaethau ac yn diwallu anghenion defnyddwyr.

Mae ein gweithgareddau rhaglen bresennol yn cynnwys datblygu canllawiau a phrosiectau sy'n gysylltiedig â deallusrwydd artiffisial, seiberwydnwch, defnyddio data, dinasoedd clyfar / rhyngrwyd pethau, a chyfieithu a dehongli awtomataidd.

 

Gwasanaethau Digidol

Pwrpas y rhaglen gwasanaethau digidol yw helpu cynghorau Cymru i fanteisio ar alluoedd a dulliau digidol i ddatblygu a gwella gwasanaethau. Ei nod yw helpu cynghorau i greu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar anghenion cwsmeriaid, eu dilysu'n gynnar a'u hailadrodd yn rheolaidd i leihau risg a sicrhau'r gwerth mwyaf posibl.

Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cynnwys prosiectau'r Gronfa Trawsnewid Digidol sy'n edrych ar wella gwasanaethau a gofal cymdeithasol, yn ogystal â phrosiectau a gweithgareddau craidd a ddewiswyd drwy ymgysylltu â chynghorau. Mae'r rhain yn cynnwys adeiladu pecyn cymorth i alluogi swyddogion antechnegol y cyngor i gynnal profion defnyddioldeb, a datblygu platfform lle gellir rhannu arfer da a gwybodaeth.

 

Pobl a sgiliau

Nod y rhaglen pobl a sgiliau yw cefnogi cynghorau i weithredu diwylliant digidol, gwneud y mwyaf o effaith eu pobl ar wella gwasanaethau, a galluogi cwsmeriaid i fanteisio'n llawn ar y gwasanaethau gwell hynny.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30