Ein blaenoriaethau

Cynllun Busnes CLlLC 2020/21

Themâu blaenoriaeth CLlLC ar gyfer 2020/21 yw: Arweinyddiaeth Leol, Rhyddid a Hyblygrwydd - Cyllid - Ysgolion, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes - Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Tai a Diogelwch Cymunedol - Adfywio ac Amgylchedd Cryf. 

  • Cynllun Busnes CLlLC 2020/21 - Agorwch y ddolen yma

Strategaeth Corfforaethol CLlLC 2019/22

Mae dull sefydliadol a strategol CLlLC wedi cyhoeddi mewn Strategaeth Corfforaethol newydd, sydd yn crynhoi sut rydym yn gweithio, ein gwerthoedd, ein nodau ac blaenoriaethau, ein sefydliad ac ein staff.

  • Strategaeth Corfforaethol CLlLC 2019/22 - Agorwch y ddolen yma

Adroddiad Blynyddol CLlLC 2018/19

Roedd Adroddiad Blynyddol CLlLC 2018/19 sy’n ymdrin â Mehefin i Mai wedi'i gymeradwyo gan Bwrdd Gweithredu CLlLC yn ystod eu cyfarfod ar 24 Mai 2019.

  • Adroddiad Blynyddol CLlLC 2018/19 - Agorwch y ddolen yma 

Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020/21 - Mae ein cymunedau yn dibynnu ar lywodraeth leol

Mae ein cymunedau i gyd yn dibynnu ar wasanaethau lleol hanfodol. O ysgolion i gasglu biniau, gofal cymdeithasol i drafnidiaeth, tai i wasanaethau hamdden, mae nhw’n sylfaen i’n holl fywydau o ddydd-i-ddydd. Ond mae llywodraeth leol wedi colli dros £1bn ers cychwyn cynni ddegawd yn ôl, yn ei gwneud hi’n fwy anodd pob blwyddyn i gynghorau i barhau i ddarparu dros 700 o wasanaethau lleol gwerthfawr. Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiogelu setliad cyllid teg i lywodraeth leol, byddai gwasanaethau lleol hanfodol yn gallu cyfrannu llawer mwy i lesiant ein cymunedau.

  • Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020/21 - Adroddiad llawn - Agorwch y ddolen yma
  • Sicrhau Adnoddau i Wasanaethau Lleol 2020/21 - Dalen grynodeb - Agorwch y ddolen yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Dilwyn Jones

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30