Pwy ydy pwy - deiliaid uwch swyddfa WLGA

Disgrifiadau o rolau deiliaid swyddi WLGA Agorwch y ddolen yma

Arweinydd WLGA

Y Cyng Andrew Morgan

Llafur

 

 

 

 

 

 

Dirprwy arweinwydd WLGA

Y Cyng Rob Stewart

Llafur

 

 

 

 

Arweinwyr grŵp

Y Cyng Peter Fox OBE

Ceidwadwyr

Y Cyng Hugh Evans OBE
Annibynwyr
Y Cyng Andrew Morgan
Llafur
Y Cyng Emlyn Dole
Plaid Cymru

Llywydd WLGA

Y Cyng Andrew Morgan

Llafur

Is-Lywyddion WLGA

Y Cyng Sam Rowlands

Ceidwadwyr

Y Cyng Ray Quant MBE
Annibynwyr
Y Cyng Jane Mudd
Llafur
Y Cyng Emlyn Dole
Plaid Cymru

Llefarwyr a Dirprwy Lefarwyr WLGA

Llefarydd:

Diogelwch Cymunedau

Y Cyng Rob Jones

Dirprwy Llefarydd:

Diogelwch Cymunedau

I'w gadarnhau

Llefarydd:

Materion Diwylliannol, Ymwelwyr a Chwaraeon

Y Cyng Huw Thomas

Dirprwy Llefarydd:

Materion Diwylliannol, Ymwelwyr a Chwaraeon

Y Cyng Peter Hughes Griffiths

Llefarydd:

Rheoli Datblygiad a Chynllunio

Y Cyng David Jenkins

Dirprwy Llefarydd:

Rheoli Datblygiad a Chynllunio

Y Cyng Ben Gray

Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Peter Fox OBE

Dirprwy Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Neil Prior

 
 
 

Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Rob Stewart

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Paul Miller

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

I'w gadarnhau

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Rob Bevan

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

I'w gadarnhau

Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Ian Roberts

Dirprwy Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Emlyn Dole

Dirprwy Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Julian Thompson Hill

Llefarydd:

Cydraddoldeb, diwygio budd-daliadau a lleddfu tlodi

Y Cyng Susan Elsmore

Llefarydd:

Cydraddoldeb, diwygio budd-daliadau a lleddfu tlodi

Y Cyng Mary Sherwood

Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Anthony Hunt

Dirprwy Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Carol Clement-Williams

Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Llinos Medi

Dirprwy Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Ray Quant MBE

 

Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol

Y Cyng Huw David

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Oedolion)

Y Cyng Susan Elsmore

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Plant)

Y Cyng Llinos Medi

Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Jane Mudd

Dirprwy Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Carolyn Thomas

Dirprwy Llefarydd:

Iechyd meddwl ac Lles

Y Cyng Lisa Mytton

Llefarydd:

Tai

Y Cyng Andrea Lewis

Dirprwy Llefarydd:

Tai

Y Cyng Nigel Smith

 

 

 

Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Hugh Evans OBE

Dirprwy Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Ray Quant MBE

Cyd-Llefarydd:

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Neil Moore

Cyd-Llefarydd:

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Dafydd Meurig

 

Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Rosemarie Harris

Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Dyfrig Siencyn

Dirprwy Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Aled Davies

 

 

 

Llefarydd:

Cludiant, yr amgylchedd a datblygu cynaladwy

Y Cyng Andrew Morgan

Diprwy Llefarydd:

Seilwaith Trafnidiaeth

Y Cyng Edward Latham

Dirprwy Llefarydd:

Cludiant, yr amgylchedd a datblygu cynaladwy (Gwastraff)

Y Cyng Ray Quant MBE

Llefarydd:

Y Gymraeg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Dirprwy Llefarydd:

Y Gymraeg

I'w gadarnhau

Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng Philippa Marsden

Dirprwy Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng Maureen Webber

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30