Pwy ydy pwy - deiliaid uwch swyddfa WLGA

Disgrifiadau o rolau deiliaid swyddi WLGA Agorwch y ddolen yma

Arweinydd WLGA

Y Cyng Debbie Wilcox

Llafur

 

 

 

 

 

 

Dirprwy arweinwyr WLGA

Y Cyng Aaron Shotton

Llafur

 

 

Y Cyng Rob Stewart
Llafur

 

 

Arweinwyr grŵp

Y Cyng Peter Fox OBE

Ceidwadwyr

Y Cyng Hugh Evans OBE
Annibynwyr
Y Cyng Debbie Wilcox
Llafur
Y Cyng Emlyn Dole
Plaid Cymru

Llywydd WLGA

Y Cyng Andrew Morgan

Llafur

Is-Lywyddion WLGA

Y Cyng John W Thomas

Ceidwadwyr

Y Cyng Ray Quant MBE
Annibynwyr
Y Cyng Huw David
Llafur
Y Cyng Emlyn Dole
Plaid Cymru

Llefarwyr a Dirprwy Lefarwyr WLGA

Llefarydd:

Diogelwch cymunedau

Y Cyng Rob Jones

Llefarydd:

Materion diwylliannol, ymwelwyr ac achlysuron o bwys

Y Cyng Huw Thomas

Dirprwy Llefarydd:

Materion diwylliannol, ymwelwyr ac achlysuron o bwys

Y Cyng Nigel Smith

 

 

Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Peter Fox OBE

Dirprwy Llefarydd:

Materion digidol ac arloesi

Y Cyng Neil Prior

 
 
 

Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Rob Stewart

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Paul Miller

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Anthony Taylor

Dirprwy Llefarydd:

Datblygu’r economi, materion Ewrop ac ynni

Y Cyng Rob Bevan

Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Debbie Wilcox

Dirprwy Llefarydd:

Addysg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Emlyn Dole

Dirprwy Llefarydd:

Cyflogaeth a medrau

Y Cyng Julian Thompson Hill

Llefarydd:

Cydraddoldeb, diwygio budd-daliadau a lleddfu tlodi

Y Cyng Susan Elsmore

Llefarydd:

Cydraddoldeb, diwygio budd-daliadau a lleddfu tlodi

Y Cyng Mary Sherwood

Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Anthony Hunt

Dirprwy Llefarydd:

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Mark Whitcutt

Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Llinos Medi

Dirprwy Llefarydd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Cyng Ray Quant MBE

 

Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol

Y Cyng Huw David

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Oedolion)

Y Cyng Susan Elsmore

Dirprwy Llefarydd:

Gofal iechyd a chymdeithasol (Plant)

Y Cyng Geraint Hopkins

 

 

 

Llefarydd:

Tai

Y Cyng Aaron Shotton

Diprwy Llefarydd:

Tai

Y Cyng Andrea Lewis

 

 

 

Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Hugh Evans OBE

Dirprwy Llefarydd:

Gwella

Y Cyng Ray Quant MBE

Llefarydd:

Cynllunio

Y Cyng David Jenkins

Llefarydd:

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Dafydd Meurig

 

Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Rosemarie Harris

Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Dyfrig Siencyn

Dirprwy Llefarydd:

Materion cefn gwlad

Y Cyng Aled Davies

 

 

 

Llefarydd:

Chwaraeon a hamdden

Y Cyng Gordon Kemp

 

Llefarydd:

Cludiant, yr amgylchedd a datblygu cynaladwy

Y Cyng Andrew Morgan

Dirprwy Llefarydd:

Cludiant, yr amgylchedd a datblygu cynaladwy (Gwastraff)

Y Cyng Ray Quant MBE

Llefarydd:

Y Gymraeg

Y Cyng Ellen ap Gwynn

Dirprwy Llefarydd:

Y Gymraeg

Y Cyng Geraint Hopkins

Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng David Poole

Dirprwy Llefarydd:

Gweithlu

Y Cyng Maureen Webber

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30