Arweinydd CLlLC

Y Cyng Andrew Morgan OBE

  Llafur

 

 

 

 

 

 

 

Dirprwy Arweinydd CLlLC

Y Cyng Rob Stewart

Llafur

 

 

 

Y Cyng Mark Pritchard

Arweinydd grŵp - Annibynwyr

Y Cyng Andrew Morgan OBE

Arweinydd grŵp - Llafur

Y Cyng Llinos Medi

Arweinydd grŵp - Plaid Cymru

 

 

 

 

 

Llywydd CLlLC

Y Cyng Huw David OBE

Labour

Y Cyng Charlie McCoubrey

Is-Lywydd WLGA - Annibynwyr

Y Cyng Jane Mudd
Is-Lywydd - Llafur
Y Cyng Dyfrig Siencyn
Is-Lywydd - Plaid Cymru
 

Llefarwyr CLlLC


 

Economaidd

Y Cyng Rob Stewart

Cyngor a Dinas Abertawe

Y Cyng Huw Thomas
Cyngor Caerdydd
Y Cyng Jason McLellan
Cyngor Sir Ddinbych
Cllr Andrea Lewis
Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Addysg a'r iaith Gymraeg

Y Cyng Ian Roberts

Cyngor Sir y Fflint

Y Cyng Darren Price
Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Gill German
Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng Deborah Davies
Cyngor Dinas Casnewydd

Cyfiawnder cymdeithasol

Y Cyng Lis Bennett

Cyngor Bro Morgannwg

Y Cyng Emily Owen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng Jane Mudd
Cyngor Dinas Casnweydd
Y Cyng Jason McLellan
Cyngor Sir Ddinbych
 
Y Cyng Mary-Ann Brocklesby
Cyngor Sir Fynwy
Y Cyng Nia Jeffreys
Cyngor Gwynedd

Gweithlu

Y Cyng  Anthony Hunt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cyng Rob Stewart
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Jane Gebbie
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyllid ac adnoddau

Y Cyng Anthony Hunt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cyng Jane Mudd
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Steve Thomas
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Y Cyng Huw David OBE

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cyng Llinos Medi
Cyngot Sir Ynys Môn
Y Cyng Norma Mackie
Cyngor Caerdydd
Y Cyng Jane Gebbie
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

Materion gwledig

Y Cyng Dyfrig Siencyn

Cyngor Gwynedd

Y Cyng Lis Burnett
Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng James Gibson-Watt
Cyngor Sir Powys
 

Newid hinsawdd

Y Cyng Andrew Morgan OBE

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cyng Andrea Lewis
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Mary-Ann Brocklesby
Cyngor Sir Fynwy
Y Cyng Lynda Thorne
Cyngor Caerdydd
 
Y Cyng Carwyn Jones
Cyngor Sir Ynys Môn

Iechyd y cyhoedd a gwasanaethau rheoleiddio

Y Cyng Steve Thomas

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30