Datganiadau i’r wasg

Dydd Mercher, 01 Chwefror 2023
Mae CLlLC yn cefnogi egwyddorion partneriaeth gymdeithasol yn llawn ac mae’n barod i weithio gyda phartneriaid yn yr undebau llafur i ddatrys unrhyw anghytundeb. Yn yr achos hwn,...
Dydd Iau, 19 Ionawr 2023
Mae CLlLC wedi ysgrifennu i’r Canghellor yn gofyn am eglurder ar pa wasanaethau cyngor fydd yn cymhwyso am gefnogaeth I’w biliau ynni wedi Mawrth 2023. Dywedodd y...

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30