Bwrdd Gweithredol CLlLC

Arweinyddion y 22 awdurdod lleol yw aelodau Bwrdd Gweithredol CLlLC, ynghyd â chynrychiolydd yr aelodau cyswllt (heb hawl i bleidleisio). Dyma brif fforwm polisïau a phenderfyniadau WLGA, gan drin a thrafod materion sy’n berthnasol i Gymru gyfan. Mae’r bwrdd yn atebol i Gyngor CLlLC.

Y Cyng Stephen Thomas  Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent Llafur
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Darren Price Cyngor Sir Gâr Plaid Cymru
Y Cyng Jason McLellan Cyngor Sir Ddinbych Llafur
Y Cyng Cllr Mary-Ann Brocklesby Sir Fynwy Llafur
Y Cyng Brian Davies Cyngor Sir Ceredigion Plaid Cymru
Y Cyng James Gibson-Watt  Cyngor Sir Powys Democratiaid Rhyddfrydol
Y Cyng Anthony Hunt Cyngor Bwrdeistref Siriol Torfaen Llafur
Y Cyng Llinos Medi Cyngor Sir Ynys Môn Plaid Cymru
Y Cyng Charlie McCoubrey Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy Annibynnol
Y Cyng Steve Hunt  Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd Port Talbot Annibynnol
Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Geraint Thomas Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful Annibynnol
Y Cyng Sean Morgan  Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili Llafur
Y Cyng Mark Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam Annibynnol
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint Llafur
Y Cyng Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd Plaid Cymru
Y Cyng David Simpson Cyngor Sir Penfro Annibynnol
Y Cyng Rob Stewart Dinas a Sir Abertawe Llafur
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Dinas Caerdydd Llafur
Y Cyng Lis Burnett Cyngor Bro Morgannwg Llafur
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur

Awdurdodau’r parciau cenedlaethol

Yn absenoldeb Cadeirydd Parciau Cenedlaethol Cymru, man y cyfarfod fydd yn pennu pa aelod sydd i gynrychioli awdurdodau’r tri parciau cenedlaethol.

Awdurdodau’r gwasanaethau tân ac achub

Man y cyfarfod fydd yn pennu pa aelod sydd i gynrychioli awdurdodau’r tri gwasanaeth tân ac achub.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30