Llawlyfr Cynllunio - Canllaw ar gyfer Aelodau

Mae cynghorwyr yn ganolog i'r system cynllunio, pa un ai fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio yn cymryd penderfyniadau allweddol ynghylch ceisiadau cynllunio neu fel aelod ward yn cynrychioli disgwyliadau'r cyhoedd. Bydd y canllaw hwn yn helpu pob un o'r cynghorwyr i ddeall y system gynllunio a’r rôl hanfodol mae'n ei chwarae mewn dylunio, cadwraeth a datblygu amgylchedd adeiledig a thirweddau Cymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30