Adnoddau - Defnydd Tir

Rhannodd Tom Johnstone o dîm AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy eu dull o reoli’r AHNE sy’n dod â rhanddeiliaid cymunedol a thraws-sector i wella’r cynefinoedd ar draws y tri awdurdod lleol, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Cyflwyniad ar gael yma

 

Rhoddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drosolwg o'r ymarfer y mae'n ei wneud i fapio eu daliadau tir ar gyfer plannu coed fel rhan o'u taith i sero net erbyn 2030.

Cyflwyniad ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30