Disgrifiadau o rolau Cynghorwyr

Mae WLGA a'r awdurdodau wedi llunio disgrifiadau o amryw rolau cynghorwyr a'u gofynion. Mae'r disgrifiadau'n berthnasol i bob awdurdod ac rydyn ni'n eu cyflwyno'n hawgrymiadau yn hytrach na chyfarwyddiadau.

Mae'r disgrifiadau'n amlinellu cyfrifoldebau a swyddogaethau cynghorydd. Mae rhestri'r gofynion yn pennu'r rhinweddau a'r medrau priodol i bob rôl i ddibenion datblygu personol.

Dyma'r rolau sydd dan sylw:

 1. Cynghorydd
 2. Arweinydd
 3. Aelod o'r cabinet
 4. Cadeirydd y cyngor
 5. Cadeirydd pwyllgor gwasanaethau democrataidd
 6. Aelod o bwyllgor gwasanaethau democrataidd
 7. Cadeirydd pwyllgor rheoleiddio
 8. Aelod o bwyllgor rheoleiddio
 9. Cadeirydd pwyllgor safonau
 10. Aelod o bwyllgor safonau
 11. Cadeirydd pwyllgor archwilio ariannol
 12. Aelod o bwyllgor archwilio ariannol
 13. Cadeirydd pwyllgor craffu
 14. Aelod o bwyllgor craffu
 15. Arweinydd gwrthblaid
 16. Hyrwyddwr o Gynghorydd

Mae disgrifiadau eraill wedi'u llunio i aelodau awdurdodau'r gwasanaethau tân ac achub a'r parciau cenedlaethol. Mae dogfennau yma ar gael ar gais.


Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan: Sarah Titcombe

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30