Rheoliad yr Eithriadau Cyffredinol - Llywodraeth Leol Cymru

Mae GBER yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ddarparu cymorth heb fynd trwy broses hysbysu lawn y Comisiwn Ewropeaidd. Er hynny, rhaid i roddwyr cymorth gofrestru dyfarniad cymorth, neu’r cynllun y mae’n gweithredu o dano, cyn pen 20 niwrnod gwaith ar ôl iddo ddechrau.

Cynlluniau Llywodraeth Leol Cymru

  1. Cynllun Cymorth ar gyfer Buddsoddi Cyfalaf a Chyflogi Gweithwyr - 1af Rhagfyr 2017 - 31ain Rhagfyr 2020
  2. Cynllun ar gyfer Safleoedd o Bwys Diwylliannol a Hanesyddol -1af Rhagfyr 2017 - 31ain Rhagfyr 2020
  3. Cynllun Grantiau ar gyfer Datblygu Eiddio - 1af Rhagfyr 2017 - 31ain Rhagfyr 2020
  4. Cymorth ar gyfer Chwaraeon a Chynllun Prosiectau Seilwaith Lleol ac Amlswyddogaethol - 1af Rhagfyr 2017 - 31ain Rhagfyr 2020
  5. Cynllun Cymorth ar gyfer Hyfforddiant - 1af Rhagfyr 2017 - 31ain Rhagfyr 2020

Dolen: Llywodraeth Cymru - Cynlluniau rheoliad eithriad bloc cyffredinol


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lowri Gwilym

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30