Rhaglen Cefnogi Newid Hinsawdd ar gyfer Cynghorau Cymru

Mae CLlLC wedi llwyddo gyda chais am gyllid o Lywodraeth Cymru i ddarparu Rhaglen Cefnogi Newid Hinsawdd ar gyfer Cynghorau Cymru.

 

Nodau’r rhaglen fydd cefnogi cynghorau Cymru gyda’i gilydd i baratoi ar gyfer sector cyhoeddus sero net yng Nghymru erbyn 2030.

 

Ei nod yw gwneud hyn trwy;

 

  • helpu pob cyngor yng Nghymru i ddatblygu cynlluniau gweithredu datgarboneiddio effeithiol, wedi’u seilio ar dystiolaeth, gan gomisiynu ymchwil ac offer i ddarparu data ac arweiniad i gefnogi hwn;
  • hwyluso cyfathrebu cydweithredol, dwyffordd rhwng cynghorau a Llywodraethau Cymru a'r DU, a'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector ehangach, a;
  • tynnu sylw at gyfleoedd i weithio ar raddfa a chefnogi hyfforddiant a rhannu gwybodaeth.

 

Bydd wybodaeth am y gweithgareddau o dan ein Rhaglen Cefnogi Newis Hinsawdd a’r adnoddau cysylltiedig ar gael ar y wefan hon. Mae’r cynllun busnes yn ddogfen sy’n datblygu ond mae croeso i chi ofyn am gopi ohoni ar unrhyw adeg. 


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Tim Peppin

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30