Polisi Cwynion WLGA

Mae’n bwysig y bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi WLGA a’i gwasanaethau. Mae’r polisi’n amlinellu gweithdrefn cyflwyno cwynion am unrhyw wasanaethau neu’r modd rydyn ni’n cadw at Safonau’r Gymraeg. Mae’n diffinio cwyn ac yn esbonio sut y cewch chi gyflwyno cwynion.


Agorwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30