Polisi Cwynion WLGA

Mae’n bwysig y bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi WLGA a’i gwasanaethau.

 

Mae’r polisi’n amlinellu gweithdrefn cyflwyno cwynion am unrhyw wasanaethau neu’r modd rydyn ni’n cadw at Safonau’r Gymraeg. Mae’n diffinio cwyn ac yn esbonio sut y cewch chi gyflwyno cwynion.


Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 029 2046 8600 neu ebostiwch enquiries@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30