Cyfarfodydd gwleidyddol CLlLC


Ewch i'r dolenni isod i weld agenda, papurau a chofnodion pob cyfarfod.

Dyddiad Cyfarfodydd CLlLC Lleoliad

27/01/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

16/02/2023

Fforwm Gwledig CLlLC

Hybrid
24/02/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

17/03/2023 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC Ar-lein
31/03/2023

Cyngor CLlLC

Yn bersonol / Hybrid

28/04/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Anghysbell

16/05/2023 Pwyllgor Archwilio CLlLC Ar-lein
26/05/2023

Bwrdd Gweithredol CLlLC

Hybrid / Ceredigion

30/06/2023

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor CLlLC

Hybrid
26/07/2023 Bwrdd Gweithredol CLlLC Ar-lein
15/09/2023 Bwrdd Gweithredol CLlLC Yn bersonnol / Llandudno
24/10/2023 Pwyllgor Archwilio CLlLC Ar-lein
27/10/2023 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC Hybrid
27/10/2023 Bwrdd Gweithredol CLlLC Hybrid / Caerdydd
24/11/2023 Bwrdd Gweithredol CLlLC Hybrid / Caerdydd
06/12/2023 Fforwm Gwledig CLlLC Ar-lein
15/12/2023 Bwrdd Gweithredol CLlLC Ar-lein
Dyddiad Cyfarfodydd CLlLC Lleoliad
28/01/2022 Bwrdd Gweithredol dros Zoom
25/02/2022 Is-bwyllgor Rheoli dros Zoom
16/03/2022 Cyngor CLlLC dros Zoom
17/03/2022 Pwyllgor Archwilio dros Zoom
29/03/2022 Is-bwyllgor Rheoli dros Zoom
10/06/2022 Cyfarfod Rhagarweiniol yr Arweinydd

Un Rhodfa’r Gamlas, Caerdydd a thrwy Zoom

24/06/2022 Cyngor a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyfarfod Hybrid – Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX a thrwy Zoom
30/09/2022

Bwrdd Gweithredol CLlLC

 
24/10/2022 Pwyllgor Archwilio CLlLC  
28/10/2022

Bwrdd Gweithredol CLlLC

 

17/11/2022

Fforwm Gwledig CLlLC

 
25/11/2022 Cyngor CLlLC  
09/12/2023

Is-bwyllgor Rheoli CLlLC 

 
16/12/2022 Bwrdd Gweithredol CLlLC  
Dyddiad Cyfarfodydd WLGA Lleoliad
29/01/2021 Bwrdd Gweithredu I'w gadarnhau
26/02/2021 Is-bwyllgor Rheoli I'w gadarnhau
05/03/2021 Cyfarfod Arbennig o'r Cyngor: Amrywiaeth mewn democratiaeth Ar Teams
26/03/2021 Cyngor Ar Teams
15/04/2021 Pwyllgor Archwilio Ar Teams
23/04/2021 Is-bwyllgor Rheoli Ar ZOOM
28/05/2021 Bwrdd Gweithredu Ar Teams
25/06/2021 Cyngor & 26ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ar Teams
16/07/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM
24/09/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM/Teams
07/10/2021 Pwyllgor Archwilio Ar ZOOM
22/10/2021 Bwrdd Gweithredu Ar ZOOM
26/11/2021 Cyngor

Ar ZOOM

16/12/2021 Is-bwyllgor Rheoli Ar ZOOM
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
31/01/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC CLlLC, Caerdydd
28/02/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC CLlLC, Caerdydd
27/03/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Siambr y Cyngor, CBS Conwy, Conwy
09/04/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC CLlLC, Caerdydd
24/04/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC (WEDI'U CANSLO) CLlLC, Caerdydd
22/05/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Gorllewin Cymru
26/06/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain (WEDI'U CANSLO) I'w gadarnhau
17/07/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Canolbarth Cymru
25/09/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Neuadd y Ddinas, Caerdydd
08/10/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC Microsoft Teams 
23/10/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain Microsoft Teams
27/11/2020 Cyngor CLlLC

Microsoft Teams

17/12/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC (WEDI'U GOHIRIO) Microsoft Teams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30