Cyfarfodydd gwleidyddol WLGA

Mae cyfarfodydd gwleidyddol WLGA wedi’u rhestru isod yn ôl trefn amser.  Trwy ddilyn y dolenni, bydd modd gweld agenda, papurau a chofnodion pob cyfarfod. Ynglŷn â chyfarfodydd cyn 2015, cysylltwch â 029 20 468 600

Cewch chi ragor o wybodaeth am Gyngor, Pwyllgor Cydlynu ac Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA, ynghyd ag aelodau’r cyrff hynny, trwy’r dolenni ar y tu chwith.

Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
31/01/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC CLlLC, Caerdydd
28/02/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC CLlLC, Caerdydd
27/03/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Siambr y Cyngor, CBS Conwy, Conwy
09/04/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC (WEDI'U CANSLO) CLlLC, Caerdydd
24/04/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC (WEDI'U CANSLO) CLlLC, Caerdydd
22/05/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Gorllewin Cymru
26/06/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain (WEDI'U CANSLO) I'w gadarnhau
17/07/2020 Bwrdd Gweithredu CLlLC (WEDI'U CANSLO) Canolbarth Cymru
25/09/2020 Cyngor CLlLC (WEDI'U CANSLO) Neuadd y Ddinas, Caerdydd
08/10/2020 Pwyllgor Archwilio CLlLC Microsoft Teams 
23/10/2020 Cyngor CLlLC & Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 25ain Microsoft Teams
27/11/2020 Cyngor CLlLC

Microsoft Teams

17/12/2020 Is-bwyllgor Rheoli CLlLC Microsoft Teams
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
25/01/19 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
22/02/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
23/03/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
18/04/19 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
03/05/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
24/05/19 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir Ceredigion, Aberaeron
14/06/19 Cyngor Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 24ain Neuadd y Ddinas, Caerdydd
19/07/19 Bwrdd Gweithredu MRC, Llandrindod
27/09/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
10/10/19 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
25/10/19 Bwrdd Gweithredu Gogledd Cymru
29/11/19 Cyngor Neuadd y Ddinas, Caerdydd
13/12/19 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd gyda dolen fideo
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
26/01/18 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd
23/02/18 Is-bwyllgor Rheoli WLGA, Caerdydd
23/03/18 Cyngor Neuadd y ddinas, Caerdydd
19/04/18 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
25/05/18 Bwrdd Gweithredu Ceredigion
29/06/18 Cyngor 23 AGM Venue Cymru, Llandudno
19/07/18 Bwrdd Gweithredu Llandrindod Wells
28/09/18 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
11/10/18 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
26/10/18 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir y Fflint
30/11/18 Cyngor WLGA Canolfan Novotel, Caerdydd
13/12/18 Is-bwyllgor Rheoli

Cyfarfod wedi'i ddileu

Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
14/12/17 Is-bwyllgor Rheoli Cyfarfod wedi’i ddileu
24/11/17 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
27/10/17 Bwrdd Gweithredu Cyngor Sir y Fflint
05/10/17 Pwyllgor Archwilio WLGA, Caerdydd
29/09/17 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
20/07/17 Bwrdd Gweithredu WLGA, Caerdydd
23/06/17 Cyngor WLGA 22nd AGM Neuadd y ddinas, Caerdydd
31/03/17 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
24/02/17 Pwyllgor Cydlynu WLGA Llandrindod Wells
26/01/17 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA Cyfarfod wedi’i ddileu
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
15/12/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
25/11/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Caerdydd
04/11/16 Cyngor WLGA Neuadd y Sir, Caerdydd
30/09/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir Ceredigion, Aberaeron
14/07/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
01/07/16 Cyngor WLGA 21st AGM Neuadd y ddinas, Caerdydd
27/05/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir y Fflint
24/03/16 Pwyllgor Cydlynu WLGA Llandrindod Wells
21/01/16 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
Dyddiad Cyfarfod Lleoliad
17/12/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
27/11/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
30/10/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA MRC Llandrindod Wells
25/09/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
16/07/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Cardiff
19/06/15 WLGA 20th AGM Abertawe-Neuadd Brangwyn
22/05/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir Ceredigion
16/04/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
27/03/15 Pwyllgor Cydlynu WLGA Cyngor Sir y Fflint
27/02/15 Cyngor WLGA Neuadd y ddinas, Caerdydd
15/01/15 Is-Bwyllgor Archwilio Rheolaeth WLGA WLGA, Caerdydd
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30