Is-bwyllgor Rheoli WLGA

Mae’r is-bwyllgor hwn wedi’i sefydlu trwy Gyngor WLGA, hefyd.  Ei aelodau yw’r Llywydd a’i ddirprwyon, yr Arweinydd a’i ddirprwyon yntau ynghyd ag arweinyddion yr amryw gylchoedd gwleidyddol achrededig.  Diben yr is-bwyllgor yw ystyried adroddiadau’r Prif Weithredwr am faterion rheoli yn ogystal â phenderfynu ar faterion hyrwyddo polisïau WLGA. 

Cytunodd Cyngor WLGA i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. 

Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA trwy’r dolenni gwrthwyneb.

Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Lafur
Y Cyng Ray Quant MBE Cyngor Sir Ceredigion Annibynnol
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur
Y Cyng Rob Stewart Cyngor a Dinas Abertawe Llafur
Y Cyng Hugh Evans OBE Cyngor Sir Ddinbych Annibynnol
Y Cyng Peter Fox OBE Cyngor Sir Fynwy Ceidwadwyr
Y Cyng Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd Plaid Cymru
Y Cyng Sam Rowlands Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Ceidwadwyr
Y Cyng Philippa Marsden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Llafur
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint Llafur
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Caerdydd Llafur
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30