Is-bwyllgor Rheoli CLlLC

Mae’r is-bwyllgor hwn wedi’i sefydlu trwy Gyngor CLlLC, hefyd.  Ei aelodau yw’r Llywydd a’i ddirprwyon, yr Arweinydd a’i ddirprwyon yntau ynghyd ag arweinyddion yr amryw gylchoedd gwleidyddol achrededig.  Diben yr is-bwyllgor yw ystyried adroddiadau’r Prif Weithredwr am faterion rheoli yn ogystal â phenderfynu ar faterion hyrwyddo polisïau CLlLC. 

 

Cytunodd Cyngor CLlLC i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio CLlLC yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio CLlLC trwy’r dolenni gwrthwyneb.

Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Lafur
Y Cyng Ray Quant MBE Cyngor Sir Ceredigion Annibynnol
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Julian Thompson-Hill Cyngor Sir Ddinbych Ceidwadwyr
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur
Y Cyng Rob Stewart Cyngor a Dinas Abertawe Llafur
Y Cyng Hugh Evans OBE Cyngor Sir Ddinbych Annibynnol
Y Cyng Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd Plaid Cymru
Y Cyng Philippa Marsden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Llafur
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint Llafur
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Caerdydd Llafur

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30