Yr heddlu

Etholwyd ym Mai 2016, dyma gomisiynwyr heddluoedd a materion troseddu:

  1. Dyfed Powys: Dafydd Llywelyn
  2. Gwent: Jeff Cuthbert
  3. Gogledd: Owain Arfon Jones
  4. Deheubarth: Alun Michael

Mae panel materion plismona a throseddu wedi’i sefydlu yn ardal pob heddlu fel y gall cynghorwyr ac aelodau annibynnol gadw golwg ar waith y comisiynydd.

Heddluoedd

Mae pedwar heddlu yng Nghymru:

  1. Heddlu Dyfed Powys: Prif Gwnstabl Mark Collins
  2. Heddlu Gwent: Prif Gwnstabl Jeff Farrar
  3. Heddlu’r Gogledd: Prif Gwnstabl Mark Polin
  4. Heddlu’r De: Prif Gwnstabl Peter Vaughan

Mae rhagor o wybodaeth gan: Rachel Morgan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30