Cyngor WLGA

Cyngor WLGA yw corff llywodraethu’r gymdeithas. Mae’n gyfrifol am benodi swyddogion, trin a thrafod materion cyfansoddiadol a gweithredol a hybu polisïau. Yn ystod pob cyfarfod blynyddol cyffredinol, bydd Cyngor WLGA yn penodi’r llywydd a’i ddirprwyon, yr arweinydd a’i ddirprwyon a’r llefarwyr. Cyngor WLGA sy’n pennu cyllideb y gymdeithas, hefyd. Mae gan yr aelodau cyswllt gynrychiolwyr ymhlith aelodau Cyngor WLGA hefyd, er nad oes gyda nhw hawl i bleidleisio yno.

Aelodau Cylch Plaid Llafur

Y Cynghorydd Andrew Morgan yw Arweinydd Cylch Plaid Llafur

Enw Awdurdod
Y Cyng Robert Bevan Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Peter Bradbury Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Lis Burnett Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng Derek Butler Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Richard Clark Cyngor Bwrdeistref Siriol Torfaen
Y Cyng Carol Clement-Williams Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd Port Talbot
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyng Matthew Dorrance Cyngor Sir Powys
Y Cyng Susan Elsmore Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Nigel George Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Russell Goodway Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Geraint Hopkins Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Anthony Hunt Cyngor Bwrdeistref Siriol Torfaen
Y Cyng Roger Jeavons Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Barbara Jones Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Rob G Jones Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd Port Talbot
Y Cyng Andrea Lewis Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Rhys Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Clive Lloyd Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Sarah Merry Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Michael Michael Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Paul Miller Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Neil Moore Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Sean Morgan Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Michelle Perfect Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng David Poole Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Mary Sherwood Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Mark Spencer Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Rob Stewart Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Anthony Taylor Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd Port Talbot
Y Cyng Carolyn Thomas Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Mark Thomas Dinas a Sir Abertawe
Y Cyng Lynda Thorne Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Christopher Weaver Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Hywel Williams Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr

Aelodau’r Cylch Annibynnol

Y Cynghorydd Hugh Evans OBE yw Arweinydd y Cylch Annibynnol

Enw Awdurdod
Y Cyng Garth Collier Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent
Y Cyng Nigel Daniels Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent
Y Cyng T Alan Edwards Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam
Y Cyng Goronwy Edwards Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy
Y Cyng Hugh Evans OBE Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng Ben Gray Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng Cheryl Green Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyng Rosemarie Harris Cyngor Sir Powys
Y Cyng Lisa Mytton Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful
Y Cyng Kevin O’Neill Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful
Y Cyng Neil Prior Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Mark Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam
Y Cyng Ray Quant MBE Cyngor Sir Ceredigion
Y Cyng David Simpson Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Nigel Smith Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy
Y Cyng Mair Stephens Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Ieuan Williams Cyngor Sir Ynys Môn

Aelodau Cylch Plaid Cymru

Y Cynghorydd Emlyn Dole yw Arweinydd Cylch Plaid Cymru

Enw Awdurdod
Y Cyng Emlyn Dole Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Linda Evans Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Ellen ap Gwynn Cyngor Sir Ceredigion
Y Cyng David M Jenkins Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Llinos Medi Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng Dafydd Meurig Cyngor Gwynedd
Y Cyng Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd
Y Cyng Gareth Thomas Cyngor Gwynedd

Aelodau Cylch y Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Peter Fox OBE yw Arweinydd Cylch y Ceidwadwyr

Enw Awdurdod
Y Cyng Aled Davies Cyngor Sir Powys
Y Cyng Peter Fox OBE Sir Fynwy
Y Cyng Robert Greenland Sir Fynwy
Y Cyng Hugh Jones Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam
Y Cyng Sam Rowlands Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng Julian Thompson-Hill Cyngor Sir Ddinbych

Awdurdodau’r parciau cenedlaethol

Enw Awdurdod

Y Cyng Gareth Ratcliffe

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Y Cyng Mike James

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Y Cyng Alwyn Gruffydd

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Awdurdodau’r gwasanaethau tân ac achub

Enw Awdurdod

Y Cyng Tudor Davies - Cadeirydd

Awdurdod Tân ac Achub y De

Y Cyng Jan Curtice - Cadeirydd

Awdurdod Tân ac Achub y Canolbarth a’r Gorllewin

Y Cyng Peter Lewis - Cadeirydd

Awdurdod Tân ac Achub y Gogledd

  Seddau Modd defnyddio’r pleidleisiau
Blaenau Gwent 2 Unigol
Pen-y-bont ar Ogwr 3 Unigol
Caerffili 4 Un talp
Caerdydd 8 Un talp
Sir Gâr 4 Unigol
Ceredigion 2 Unigol
Conwy 3 Unigol
Sir Ddinbych 2 Unigol
Sir y Fflint 4 Un tal
Gwynedd 3 Un talp
Ynys Môn 2 Unigol
Merthyr Tudful 2 Un talp
Sir Fynwy 2 Un talp
Castell-nedd Port Talbot 3 Un talp
Casnewydd 3 Un talp
Sir Benfro 3 Unigol
Powys 3 Unigol
Rhondda Cynon Taf 5 Un talp
Abertawe 5 Un talp
Tor-faen 2 Un talp
Bro Morgannwg 3 Un talp
Wrecsam 3 Unigol
Cyfanswm y seddau 71  
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30