Cynlluniau adolygu datblygiad personol cynghorwyr

Gall cynllun adolygu datblygiad personol fod yn dipyn o bwnc llosg i’r cynghorwyr. Mae rhai awdurdodau wedi cyflwyno cynlluniau o’r fath yn llwyddiannus ar amryw lefelau megis:

 

  • adolygu rôl a hyfforddiant cynghorydd yn fras neu
  • asesu faint mae wedi’i gyflawni yn drylwyr

 

Mae'r canllawiau hyn yn cyflwyno rhai egwyddorion ac yn rhoi fframwaith y gall awdurdodau ei ddefnyddio yn ôl amgylchiadau lleol ar gyfer adolygu. Mae'r canllawiau'n cyd-fynd â gofynion Breinlen Cynorthwyo a Datblygu Cynghorwyr Cymru ac yn manteisio ar brofiad awdurdodau sydd wedi cyflwyno cynllunio adolygu yn barod.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tîm Gwella CLlLC

Gwelliant@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30