Gwasanaethau Byw â Chymorth i Bobl sydd ag Anableddau Dysgu

Mae dogfen drafodaeth ar gomisiynu gwasanaethau byw â chymorth i bobl sydd ag anableddau dysgu wedi'i pharatoi - gellir ei gweld yma. Mae ar ffurf drafft ar hyn o bryd.

Pe baech yn dymuno gwneud sylw neu argymell unrhyw addasiadau i'r ddogfen neu ddarparu enghreifftiau o arferion da, gwelir enghraifft isod, anfonwch e-bost at Barry Williams barry.williams@wlga.gov.uk Caiff y wybodaeth hon ei hanfon ymlaen at y bwrdd golygyddol.

Mae’r papur ynghlwm yn cynrychioli cam datblygu ym mhroses feddwl y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol a chaiff ei gwblhau dros y misoedd nesaf.

Nodwch fod swydd wag ar gyfer Rheolwr y Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol ar hyn o bryd.


Dolen: A Guide to Accommodation in Conwy for Adults with Learning Disabilities (Saesneg yn unig) 


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30