Ailgylchu'n bridol - Canllaw i newid ymddygiad

Mae'r ddogfen hon yn cynorthwyo Rheolwyr a Swyddogion Gorfodi a Gwastraff awdurdodau lleol i sicrhau newid ymddygiad preswylwyr yn llwyddiannus drwy wneud yn siŵr bod yr holl wastraff bwyd a deunydd ailgylchu sy’n cael ei gasglu ar ochr y ffordd yn cael ei roi yn y cynwysyddion cywir, a ddim yn cael ei roi yn y ffrwd gwastraff gweddilliol.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jonathan Roberts

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30