Lwfansau’r Aelodau WLGA

Mae Cyfansoddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn dweud fel a ganlyn gall y WLGA sefydlu cynllun lwfansau i’r cynghorwyr sy’n cyflawni rolau ar ran WLGA. 

 

Dyma’r lwfansau ar gyfer 2023-24:

 

  • Llywydd - £9,375
  • Dirprwy lywydd (y cylch gwleidyddol mwyaf) - £3,125
  • Arweinydd - £12,500
  • Dirprwy Arweinydd/ion - £9,375
  • Arweinydd cylch Annibynnol - £5,000
  • Arweinydd cylch Plaid Cymru - £5,000
  • Llefarydd dros Addysg - £5,000
  • Llefarydd dros yr Economi - £5,000
  • Llefarydd dros Wasanaethau Cymdeithasol - £5,000

 

O’u gwirfodd y bydd aelodau’n ymwneud â’r cynllun, ac mae pawb yn cael dewis a fydd yn mynnu lwfans neu beidio. Mae Pwyllgor Archwilio WLGA yn adolygu’r cynllun bob blwyddyn. Dyw Cynllun Lwfansau Aelodau WLGA ddim yn rhan o orchwyl y Panel Annibynnol dros Gydnabyddiaeth.

 

Cynllun Lwfansau Cymdeithas Llywodraeth Leol

Mae’n bosibl y bydd rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru yn cael eu penodi i fyrddau, pwyllgorau neu swyddi Cymdeithas Llywodraeth Leol hefyd ac, o ganlyniad, efallai y byddan nhw’n cael hawlio lwfans megis: Bwrdd Cynghori Gweithredu LGA (Cynrychiolydd CLlLC) £3,090.

Members appointed to ‘Employer Side’ bodies by the LGA or WLGA will receive a day rate of £348, based on the number of meetings attended. Gallai rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru gael eu penodi i fyrddau eraill LGA, lle bydd hawl i dderbyn. Cynrychiolwyr cylchoedd gwleidyddol LGA fyddai aelodau o’r fath, fodd bynnag, nid cynrychiolwyr WLGA.


Dolenni: 


Mae rhagor o wybodaeth gan: Lee Pitt

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30