Lwfansau’r Aelodau WLGA

Mae Cyfansoddiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn gadael i Gyngor WLGA sefydlu cynllun lwfansau i’r cynghorwyr sy’n cyflawni rolau ar ran WLGA.

Diweddarodd WLGA y cynllun yn ei chyfarfod cyffredinol blynyddol ar 21ain Mehefin 2013. Mae lefelau’r lwfansau heb eu newid ers 2005-06.

Dyma’r lwfansau ar hyn o bryd:

Llywydd            £5000
Dirprwy lywydd (y cylch gwleidyddol mwyaf)   £2000
Arweinydd                   £5000
Dirpwy Arweinydd             £4000
Arweinydd cylch gwleidyddol £2000

 

O’u gwirfodd y bydd aelodau’n ymwneud â’r cynllun, ac mae pawb yn cael dewis a fydd yn mynnu lwfans neu beidio. Mae £30,000 y flwyddyn wedi’u neilltuo ar gyfer y cynllun.

Bydd Pwyllgor Archwilio WLGA yn adolygu’r cynllun bob blwyddyn ac yn rhoi unrhyw argymhellion gerbron Cyngor WLGA i’w cymeradwyo. Dyw Cynllun Lwfansau Aelodau WLGA ddim yn rhan o orchwyl y Panel Annibynnol dros Gydnabyddiaeth.

Cynllun Lwfansau Cymdeithas Llywodraeth Leol (LGA)

Mae’n bosibl y bydd rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru yn cael eu penodi i fyrddau, pwyllgorau neu swyddi Cymdeithas Llywodraeth Leol hefyd ac, o ganlyniad, efallai y byddan nhw’n cael hawlio lwfans megis:

Bwrdd Gweithredu LGA     £2,731
Cyflogwyr yr Athrawon*    £2,731
Cyflogwyr y Gwasanaethau Tân ac Achub* £2,731
Cyflogwyr Llywodraeth Leol*       £2,731

(*Cadeirydd/tîm negodi, neu aelod craidd o’r tri chorff: £5,455)

 

Gallai rhai o aelodau Cyngor WLGA a chynghorau lleol Cymru gael eu penodi i fyrddau eraill LGA, lle bydd hawl i dderbyn rhwng £2,731 a £16,381 yn ôl y rôl.  Cynrychiolwyr cylchoedd gwleidyddol LGA fyddai aelodau o’r fath, fodd bynnag, nid cynrychiolwyr WLGA.


Dolen: Cymdeithas Llywodraeth Leol (LGA) - Cynllun Lwfansau Aelodau


Mae rhagor o wybodaeth gan: Daniel Hurford

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30