Arolwg o’r Aelodau fydd yn ymadael

Yn rhan o raglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd y WLGA arolwg o’r cynghorwyr na roedden nhw’n ymgeiswyr yn etholiadau lleol 2017. Diben yr arolwg oedd dysgu rhagor am brofiad cynghorwyr yn y swydd a’u rhesymau dros ymadael. Bydd yr wybodaeth yn ein helpu i wella’r cymorth, yr hyfforddiant a’r cynghorion sydd ar gael i gynghorwyr a galluogi awdurdodau i newid eu trefniadau yn ôl yr angen er cymorth i gynghorwyr yn y dyfodol.

Mae canlyniadau'r arolwg ar gael i bob awdurdod a mae adroddiad cenedlaethol ar gael yma, agor dolen.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30