Arolwg o’r Aelodau fydd yn ymadael

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn gweithio gyda Data Cymru i gynnal arolwg ymadael ymhlith cynghorwyr sy’n penderfynu sefyll i lawr o’u gwirfoddd mewn etholiadau lleol. Cafodd arolygon eu cynnal ym Mai 2012, 2017 a 2022.

 

Mae CLlLC a Chynghorau yn defnyddio’r data sy’n cael ei gasglu i ddeall demograffeg y cynghorwyr hyn, eu profiadau tra byddant yn y swydd a’u rhesymau dros sefyll i lawr. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei defnyddio yn ogystal i asesu a gwella’r gefnogaeth a’r datblygu i gynghorwyr sy’n cael eu darparu’n lleol ac yn genedlaethol. Mae canlyniadau arolwg 2022 i'w gweld yma.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30