Caffael

Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario dros £6.7 biliwn bob blwyddyn ar nwyddau, gwasanaethau a phrosiectau.

 

Gall yr awdurdodau lleol ddefnyddio'r grym hwnnw i'w helpu i gyflawni eu nodau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y gymuned ac arbed adnoddau trwy gydweithio â chyrff eraill a mabwysiadu arferion effeithiol.

 

Bydd byd llywodraeth leol yn parhau i ychwanegu at yr hyn mae wedi'i gyflawni trwy fireinio polisïau, arferion a threfniadau cydweithio ym maes caffael i helpu i gyflawni amcanion strategol a gweithredol er lles ei gymunedau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Richard Dooner

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30