Pecynnau cymorth

Mae WLGA wedi llunio pecynnau cymorth am wasanaethau tai gwell i helpu byd llywodraeth leol i wella gwasanaethau tai. Mae'r pecynnau hyn yn cynnig templed hyblyg ar gyfer adolygu gwasanaethau, nodi risgiau a pharatoi cynllun gwella.

Pecyn Cymorth Cyngor ar Dai a Digartrefedd

 • Pecyn
 • Asesu Risg
 • Rhestr o Dystiolaeth

Rheoli Pecyn Cymorth y Rhaglen Cefnogi Pobl

 • Pecyn
 • Asesu Risg
 • Rhestr o Dystiolaeth

Pecyn Cymorth Rheoli Atgyweiriadau a Gwelliannau i Dai

 • Pecyn
 • Asesu Risg
 • Rhestr o Dystiolaeth

Pecyn Cymorth y Swyddogaeth Tai Strategol

 • Pecyn
 • Asesu Risg
 • Rhestr o Dystiolaeth

Pecyn cymorth Awdurdodau Lleol a'r Sector Rhentu Preifat

Pecyn Cymorth Gwella Tai Lloches (Saesneg yn unig)

Ar y cyd â Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wrthi’n profi pecyn fydd yn helpu cynghorau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i wella eu darpariaeth o ran tai lloches.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim McKirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30