Deddfwriaeth - Craffu ar ôl Deddfu

Llywodraeth leol - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cyflwynwyd Medi 2014)

Cyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (21 Mawrth 2018) Agenda (Eitem 6) Gweld yma

  • Tystiolaeth Ysgrifenedig WLGA 07 Chwefror 2018 Gweld yma
  • Tystiolaeth Lafar WLGA Trawsgrifiad 21 Mawrth 2018 Gweld yma
  • Tystiolaeth Lafar WLGA Gweld y cyfarfod 21 Mawrth 2018 Gweld yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30