Costau Byw – Gwybodaeth i gynghorau

 

Mae cynghorau’n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gefnogi trigolion yng nghanol costau byw cynyddol.

Gwelwch wybodaeth ddefnyddiol i gynghorau i gefnogi cymunedau a dinasyddion ar yr argyfwng costau byw yma.

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30