Gweithlyfrau cynghorwyr ar gyfer datblygiad personol

Diben y gweithlyfrau hyn yw cyflwyno neu adolygu prif orchwylion cynghorwyr. Mae modd eu defnyddio yn ôl yr angen. Maen nhw’n cwmpasu amrywiaeth helaeth o fedrau sylfaenol, gwasanaethau a pholisïau yn ogystal ag effaith hynny i gyd ar bob ward.

Roedd rhai gweithlyfrau wedi’u cyhoeddi yn Lloegr yn wreiddiol ac maen nhw wedi’u haddasu ar gyfer sefyllfa Cymru. Mae eraill wedi’u llunio yn arbennig ar gyfer cynghorwyr Cymru, fodd bynnag.

Bydd pob gweithlyfr newydd ar ffurf electronig o 2016 ymlaen, a byddan nhw ar gael yma

Llawlyfrau sydd ar gael ar hyn o bryd:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30