Gweithlyfrau cynghorwyr ar gyfer datblygiad personol

Diben y gweithlyfrau hyn yw cyflwyno neu adolygu prif orchwylion cynghorwyr. Mae modd eu defnyddio yn ôl yr angen. Maen nhw’n cwmpasu amrywiaeth helaeth o fedrau sylfaenol, gwasanaethau a pholisïau yn ogystal ag effaith hynny i gyd ar bob ward.

 

Roedd rhai gweithlyfrau wedi’u cyhoeddi yn Lloegr yn wreiddiol ac maen nhw wedi’u haddasu ar gyfer sefyllfa Cymru. Mae eraill wedi’u llunio yn arbennig ar gyfer cynghorwyr Cymru, fodd bynnag.

 

Llawlyfrau sydd ar gael:

 

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – Mae’n gallu Digwydd ac yn Digwydd Yma

 

Cynghorydd Effeithiol yn ei Ward

 

Diogelu Oedolion

 

Dod i benderfyniadau cynaladwy

 

Hwyluso a datrys

 

Medrau dylanwadu

 

Rheoli straen a chadernid personol

 

Rhianta Corfforaethol

 

Sgiliau Caderio

 

Trin a thrafod achosion


Mae rhagor o wybodaeth gan: Tîm Gwella CLlLC

Gwelliant@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30