Gwirfoddoli am Lywodareth Leol

 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Caerffili

Cyngor Cardiff

 

 

Cyngor Sir Gar 

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych 

 

 

Cyngor Sir y Fflint 

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Mon

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

 

 

Cyngor Sir Fynwy 

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castnell-nedd Port Talbot

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Penfro 

 

 

Cyngor Sir Powys 

Cyngor Bwrdeistref SirolRhondda Cynon Taf 

Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 

 

 

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Wrecsam

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30