Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i gynghorau

Mae modd i gynghorau dderbyn gwybodaeth ddefnyddiol am y coronafeirws newydd COVID-19 ar y wefan hon. Mae’r wybodaeth yn cynnwys dolenni i gyngor cenedlaethol, atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml a deunyddiau ymgyrchoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol i barhau i fonitro’r sefyllfa esblygol yn sgil y coronafeirws.

Mae ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd wedi’i lansio ar draws y DU i ddarparu cyngor i’r cyhoedd ar sut i arafu lledaeniad coronafeirws a lleihau ei effaith ar wasanaethau'r GIG. Gallwch ddarllen mwy yma

Mae’r cyngor a’r canllawiau ar y gwefannau canlynol yn cael eu diweddaru’n gyson. Fodd bynnag, am yr holl cyngor diweddaraf plis ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gallwch ddarllen mwy yma


Gwirfoddoli

Mae awdurdodau lleol yn gweithio gyda'u partneriaid, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac Un Llais Cymru (ULlC) i gefnogi gwirfoddoli yn gymunedau. Gallwch ddarllen mwy yma


Dolenni defnyddiol

(Bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg)

Canllaw a gwybodaeth i Gynghorwyr

 

Cyhoeddiadau CLlLC

 

Llywodraeth Cymru

 

Ymchwil y Senedd

 

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Gofal Cymdeithasol Cymru

 

ADSS Cymru

 

Cymunedau Digidol Cymru
  • Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad. Gallwch ddarllen mwy yma

 

Llywodraeth yr UD

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol

 

National Trading Standards

 

Iechyd Cyhoeddus Lloegr

 

Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

Help for Heroes

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30