CLILC

 

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i gynghorau

Mae modd i gynghorau dderbyn gwybodaeth ddefnyddiol am y coronafeirws newydd COVID-19 ar y wefan hon. Mae’r wybodaeth yn cynnwys dolenni i gyngor cenedlaethol, atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml a deunyddiau ymgyrchoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

Mae Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol i barhau i fonitro’r sefyllfa esblygol yn sgil y coronafeirws.

Mae ymgyrch gwybodaeth i'r cyhoedd wedi’i lansio ar draws y DU i ddarparu cyngor i’r cyhoedd ar sut i arafu lledaeniad coronafeirws a lleihau ei effaith ar wasanaethau'r GIG. Gallwch ddarllen mwy yma

Mae’r cyngor a’r canllawiau ar y gwefannau canlynol yn cael eu diweddaru’n gyson. Fodd bynnag, am yr holl cyngor diweddaraf plis ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gallwch ddarllen mwy yma


Gwirfoddoli

Mae awdurdodau lleol yn gweithio gyda'u partneriaid, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac Un Llais Cymru (ULlC) i gefnogi gwirfoddoli yn gymunedau. Gallwch ddarllen mwy yma


Dolenni defnyddiol

(Bydd rhai dolenni yn agor yn Saesneg)

Canllaw a gwybodaeth i Gynghorwyr

 

Cyhoeddiadau CLlLC

 

Llywodraeth Cymru
Datganiadau i'r Wasg

 

Ymchwil y Senedd

 

Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Datganiadau i'r Wasg

 

Gofal Cymdeithasol Cymru

 

ADSS Cymru

 

Cymunedau Digidol Cymru
  • Bydd technoleg ddigidol yn hollbwysig dros y misoedd nesaf er mwyn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad. Gallwch ddarllen mwy yma

 

Llywodraeth yr UD
Datganiadau i'r Wasg

 

Cymdeithas Llywodraeth Leol

 

National Trading Standards

 

Iechyd Cyhoeddus Lloegr

 

Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

Help for Heroes

 

https://www.wlga.cymru/coronavirus-covid-19-information-for-councils