CLILC

 

Is-bwyllgor Rheoli CLlLC

Mae’r is-bwyllgor hwn wedi’i sefydlu trwy Gyngor CLlLC, hefyd.  Ei aelodau yw’r Llywydd a’i ddirprwyon, yr Arweinydd a’i ddirprwyon yntau ynghyd ag arweinyddion yr amryw gylchoedd gwleidyddol achrededig.  Diben yr is-bwyllgor yw ystyried adroddiadau’r Prif Weithredwr am faterion rheoli yn ogystal â phenderfynu ar faterion hyrwyddo polisïau CLlLC. 

 

Cytunodd Cyngor CLlLC i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio CLlLC yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio CLlLC trwy’r dolenni gwrthwyneb.

Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Rob Stewart Cyngor Abertawe Llafur
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Dyfrig Siencyn  Cyngor Gwynedd  Plaid Cymru
Y Cyng Charlie McCoubrey Cyngor Bwrdeistref Siriol Conwy Annibynnol
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur
Y Cyng Mark Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam Annibynnol 
Y Cyng Llinos Medi

Cyngor Sir Ynys Môn 

Plaid Cymru 
Y Cyng Lis Burnett Cyngor Bro Morgannwg Plaid Cymru
     
https://www.wlga.cymru/wlga-management-sub-committee