CLILC

 

Is-bwyllgor Rheoli WLGA

Mae’r is-bwyllgor hwn wedi’i sefydlu trwy Gyngor WLGA, hefyd.  Ei aelodau yw’r Llywydd a’i ddirprwyon, yr Arweinydd a’i ddirprwyon yntau ynghyd ag arweinyddion yr amryw gylchoedd gwleidyddol achrededig.  Diben yr is-bwyllgor yw ystyried adroddiadau’r Prif Weithredwr am faterion rheoli yn ogystal â phenderfynu ar faterion hyrwyddo polisïau WLGA. 

Cytunodd Cyngor WLGA i newid y cyfansoddiad fis Mawrth 2017 ac, o ganlyniad, mae Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA yn ddau gorff ar wahân dros faterion rheoli ac archwilio bellach. 

Mae modd gweld manylion cyfarfodydd Is-bwyllgor Rheoli ac Archwilio WLGA trwy’r dolenni gwrthwyneb.

Y Cyng Andrew Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Lafur
Y Cyng Ray Quant MBE Cyngor Sir Ceredigion Annibynnol
Y Cyng Huw David Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr Llafur
Y Cyng Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Jane Mudd Cyngor Dinas Casnewydd Llafur
Y Cyng Rob Stewart Cyngor a Dinas Abertawe Llafur
Y Cyng Hugh Evans OBE Cyngor Sir Ddinbych Annibynnol
Y Cyng Peter Fox OBE Cyngor Sir Fynwy Ceidwadwyr
Y Cyng Dyfrig Siencyn Cyngor Gwynedd Plaid Cymru
Y Cyng Sam Rowlands Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Ceidwadwyr
Y Cyng Philippa Marsden Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Llafur
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint Llafur
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Caerdydd Llafur
https://www.wlga.cymru/wlga-management-sub-committee