Adnoddau - Caffael

Nodyn Polisi Caffael Cymru: Datgarboneiddio drwy gaffael

Gallwch gweld y dogfen yma 


EcoBuy Fienna – Meini prawf ecolegol ar gyfer caffael nwyddau a gwasanaethau

Gallwch gweld y dogfen yma 

(Saesneg yn unig)


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30