CLILC

 

Caffael

Mae sector cyhoeddus Cymru yn gwario dros £6.7 biliwn bob blwyddyn ar nwyddau, gwasanaethau a phrosiectau.

Gall yr awdurdodau lleol ddefnyddio'r grym hwnnw i'w helpu i gyflawni eu nodau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y gymuned ac arbed adnoddau trwy gydweithio â chyrff eraill a mabwysiadu arferion effeithiol.

Bydd byd llywodraeth leol yn parhau i ychwanegu at yr hyn mae wedi'i gyflawni trwy fireinio polisïau, arferion a threfniadau cydweithio ym maes caffael i helpu i gyflawni amcanion strategol a gweithredol er lles ei gymunedau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Richard Dooner

https://www.wlga.cymru/procurement