CLILC

 

Yr heddlu

Comisiynwyr heddluoedd a materion troseddu

Etholwyd ym Mai 2021, dyma gomisiynwyr heddluoedd a materion troseddu:

 

  1. Dyfed Powys: Dafydd Llywelyn
  2. Gwent: Jeff Cuthbert
  3. Gogledd: Andy Dubobbin
  4. Deheubarth: Alun Michael

Mae panel materion plismona a throseddu wedi’i sefydlu yn ardal pob heddlu fel y gall cynghorwyr ac aelodau annibynnol gadw golwg ar waith y comisiynydd.

 

Heddluoedd

Mae pedwar heddlu yng Nghymru:

 

  1. Heddlu Dyfed Powys: Prif Gwnstabl Richard Lewis
  2. Heddlu Gwent: Prif Gwnstabl Pam Kelly
  3. Heddlu’r Gogledd: Prif Gwnstabl Carl Foulkes
  4. Heddlu’r De: Prif Gwnstabl Jeremy Vaughan

Mae rhagor o wybodaeth gan: Rachel Morgan

https://www.wlga.cymru/policing