CLILC

 

Llawlyfr Cynllunio Canllaw ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol

Mae cynghorwyr yn ganolog i'r system cynllunio, pa un ai fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio yn cymryd penderfyniadau allweddol ynghylch ceisiadau cynllunio neu fel aelod ward yn cynrychioli disgwyliadau'r cyhoedd. Bydd y canllaw hwn yn helpu pob un o'r cynghorwyr i ddeall y system gynllunio a’r rôl hanfodol mae'n ei chwarae mewn dylunio, cadwraeth a datblygu amgylchedd adeiledig a thirweddau Cymru.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

https://www.wlga.cymru/planning-handbook-a-guide-for-local-authority-members