CLILC

 

Deddfwriaeth - Craffu ar ôl Deddfu

Llywodraeth leol - Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cyflwynwyd Medi 2014)

Cyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (21 Mawrth 2018) Agenda (Eitem 6) Gweld yma

  • Tystiolaeth Ysgrifenedig WLGA 07 Chwefror 2018 Gweld yma
  • Tystiolaeth Lafar WLGA Trawsgrifiad 21 Mawrth 2018 Gweld yma
  • Tystiolaeth Lafar WLGA Gweld y cyfarfod 21 Mawrth 2018 Gweld yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

https://www.wlga.cymru/legisaltion-post-legislative-scrutiny