Achlysuron

Cynhadledd Flynyddol WLGA 2019 

28 - 29 Tachwedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Bydd ein Cynhadledd Flynyddol yn cael ei chynnal ar 28 - 29 Tachwedd yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Fe fydd manylion pellach yn dilyn yn fuan. Cyfleoedd nawdd Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd nawdd. Am fanylion, cysylltwch... darllen mwy
 

  28/11/2019 - 29/11/2019
  Categorïau: Holl
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30