Achlysuron

Nodyn i atgoffa SSCE Cymru - Diwrnod rhanddeiliaid 

19 Mawrth 2019 (9.30 - 3.00) / Lleoliad i'w gadarnhau

Mae'n bleser gan SSCE Cymru cyhoeddi ail diwrnod rhanddeiliaid fis Mawrth hwn. Bydd y digwyddiad yn cynnwys gweithdai a sesiynau siarad yn canolbwyntio ar ffyrdd o goresgyn yr heriau mae blant milwyr yn wynebu yn addysg yng Nghymru. Bydd hefyd cyfle ... darllen mwy
 

  19/03/2019 - 19/03/2019
  Categorïau: Dysgu gydol oes
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30