Digwyddiadau

Gweminar Symposiwm Cyflogaeth Am Ddim 

Dydd Gwener, 4 Rhagfyr 2020 - 09:30 / 12:30

Pa gefnogaeth sydd ar gael i gyflogwyr sydd â staff awtistig, neu ag anabledd dysgu? A ydych wedi ystyried y buddion o gyflogi unigolyn awtistig/ rhywun ag anabledd dysgu? A ydych yn ddarparwr cyflogaeth a gefnogir, sy’n awyddus i wybod mwy am ... darllen mwy
 

  04/12/2020 - 04/12/2020
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30