Digwyddiadau

Seminar Wanwyn CLlLC 2020 

Newid hinsawdd a datgarboneiddio

Bydd Seminar Wanwyn CLlLC 2020 yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 1af Mai yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Agenda ar gael cyn bo hir. Stadiwm Liberty, Abertawe Landore Abertawe SA1 2FA Cyfarwyddiadau / Map Bydd Cinio... darllen mwy
 

  01/05/2020 - 01/05/2020
  Categorïau: Holl
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30