Achlysuron

Nodyn yn y Dyddiadur CLlLC – Digwyddiad Brexit a Gofal Cymdeithasol 

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Chwefror 2019 / Lleoliad: I'w gadarnhau

Wedi’i drefnu ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), Fforwm Gofal Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru. Cynulleidfa darged: Cyfarwyddwyr ac... darllen mwy
 

  14/02/2019 - 14/02/2019
  Categorïau: Ewrop
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30