Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff

Croeso i Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff byw Rhaglen Gwella Cymru ar-lein a ddatblygwyd ar y cyd ag Data Cymru ac mae’n darparu cronfa fanwl o ddata ariannol yn ymwneud â gwastraff o 22 awdurdod lleol Cymru. Mae’r data hwn yn cynnwys pum maes ar gyfer y cyfnod 2011 - 2019, sef:

  1. Gwasanaethau Gwastraff Bwyd
  2. Gwasanaethau Gwastraff Gweddilliol
  3. Gwasanaethau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC)
  4. Gwasanaethau Gwastraff Masnach
  5. Gwasanaethau Ailgylchu Sych

Data diweddaraf

Ar gael nawr:

  • 2018/19 Papurau waith meincnodi: Gwasanaethau casglu gwastraff ar garreg y drws (A'r data ategol)
  • 2018/19 Adroddiad meincnodi: Gwasanaethau gwastraff masnachol (A'r data ategol) 
  • 2018/19 Data meincnodi ariannol gwasanaethau gwastraff
  • 2018/19 Compendiwm data gwastraff trefol

Crëwyd yr Hyb yn dilyn argymhelliad a wnaed ar ôl adolygiad a gynhaliwyd gan Ricardo AEA i waith meincnodi Cymru. Ei nod yw gwella lledaenu data'r gwaith meincnodi. Trwy gydgrynhoi’r data mewn un lle, mae’r Hyb yn rhoi cyfle i swyddogion mewn awdurdodau lleol gwestiynu a chael mynediad i’r data yn ôl eu dymuniad.

Cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer swyddogion awdurdodau leol

Er mwyn defnyddio’r Hyb, bydd angen creu cyfrif ar-lein wedi ei ddiogelu gan gyfrinair yn gyntaf. Ewch i wefan Data Cymru yma, agor y ddolen i gofrestru. Wrth gofrestru, nodwch mai data gwastraff y mae gennych ddiddordeb ynddo pan ofynnir y cwestiwn “Pam mae angen i chi gael mynediad i’r Hyb Meincnodi?”

Ar ôl i chi gofrestru ac ymweld â’r Hyb Meincnodi, byddem yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych. Cyflwynwch eich sylwadau trwy’r cyfeiriad e-bost isod.


DOLEN:

FyNghyngorLleol

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i’r cyhoedd yw FyNghyngorLleol. Mae’n cynnig cyfle i ddefnyddwyr weld sut mae eu cyngor hwy yn perfformio o’i gymharu â chynghorau eraill ledled Cymru. Adran ar berfformiad gwastraff ac ailgylchu am 2018/19.


Mae rhagor o gwybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30