Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff

Croeso i Hyb Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff byw Rhaglen Gwella Cymru ar-lein a ddatblygwyd ar y cyd ag Data Cymru ac mae’n darparu cronfa fanwl o ddata ariannol yn ymwneud â gwastraff o 22 awdurdod lleol Cymru. Mae’r data hwn yn cynnwys pum maes ar gyfer y cyfnod 2011 - 2018, sef:

 1. Gwasanaethau Gwastraff Bwyd
 2. Gwasanaethau Gwastraff Gweddilliol
 3. Gwasanaethau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC)
 4. Gwasanaethau Gwastraff Masnach
 5. Gwasanaethau Ailgylchu Sych

Data diweddaraf

 • Medi 2019 - Data Gwasanaethau Gwastraff Masnach 2017-18
 • Medi 2019 - Data Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff 2016-17 & 2017-18
 • Medi 2019 - Compendiwm Data Gwastraff Trefol 2017-18
 • Medi 2018 - Data Gwasanaethau Gwastraff Masnach 2016-17
 • Gorffennaf 2018 - Data Meincnodi Ariannol Gwasanaethau Gwastraff 2015-16 & 2016-17
 • Mehefin 2018 - Compendiwm Data Gwastraff Trefol 2016-17
 • Tachwedd 2017 - Data Gwasanaethau Gwastraff Masnach 2014-15 & 2015-16

Crëwyd yr Hyb yn dilyn argymhelliad a wnaed ar ôl adolygiad a gynhaliwyd gan Ricardo AEA i waith meincnodi Cymru. Ei nod yw gwella lledaenu data'r gwaith meincnodi. Trwy gydgrynhoi’r data mewn un lle, mae’r Hyb yn rhoi cyfle i swyddogion mewn awdurdodau lleol gwestiynu a chael mynediad i’r data yn ôl eu dymuniad.

Cyfarwyddiadau ymuno ar gyfer swyddogion awdurdodau leol

Er mwyn defnyddio’r Hyb, bydd angen creu cyfrif ar-lein wedi ei ddiogelu gan gyfrinair yn gyntaf. Ewch i wefan Data Cymru yma, agor y ddolen i gofrestru. Wrth gofrestru, nodwch mai data gwastraff y mae gennych ddiddordeb ynddo pan ofynnir y cwestiwn “Pam mae angen i chi gael mynediad i’r Hyb Meincnodi?”

Ar ôl i chi gofrestru ac ymweld â’r Hyb Meincnodi, byddem yn croesawu unrhyw adborth sydd gennych. Cyflwynwch eich sylwadau trwy’r cyfeiriad e-bost isod.

Yn 2017, cafodd Hyb Meincnodi Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff ei gyflwyno a chafodd ei roi ar restr fer ar gyfer y Categori Syniad Newydd Gorau yng NGWOBRAU Pwyllgor Cynghori ar Ailgylchu'r Awdurdod Lleol (LARAC). Agor y ddolen yma 

Yn 2017, cafodd Hyb Meincnodi Gwastraff y Rhaglen Gwella Gwastraff ei gyflwyno a chafodd ei roi ar restr fer ar gyfer y Categori Syniad Newydd Gorau yng NGWOBRAU Pwyllgor Cynghori ar Ailgylchu'r Awdurdod Lleol (LARAC). Agor y ddolen yma


Dolen: Data Cymru


Mae rhagor o gwybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30