CLILC

 

Arolwg o’r Aelodau fydd yn ymadael

Yn rhan o raglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ Llywodraeth Cymru, cynhaliwyd y WLGA arolwg o’r cynghorwyr na roedden nhw’n ymgeiswyr yn etholiadau lleol 2017. Diben yr arolwg oedd dysgu rhagor am brofiad cynghorwyr yn y swydd a’u rhesymau dros ymadael. Bydd yr wybodaeth yn ein helpu i wella’r cymorth, yr hyfforddiant a’r cynghorion sydd ar gael i gynghorwyr a galluogi awdurdodau i newid eu trefniadau yn ôl yr angen er cymorth i gynghorwyr yn y dyfodol.

Mae canlyniadau'r arolwg ar gael i bob awdurdod a mae adroddiad cenedlaethol ar gael yma, agor dolen.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

https://www.wlga.cymru/exit-survey-of-members-standing-down