Datganiad i longyfarch y frenhines ar ei dathliadau Jiwbilî Platinwm

Dydd Iau, 02 Mehefin 2022

Meddai Chris Llewelyn Prif Weithredwr CLlLC:

"Ar ran cynghorau Cymru, hoffem longyfarch Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ddod y teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ers 70 mlynedd, mae wedi bod yn batrwm i'w hefelychu ar ran gwasanaeth cyhoeddus a dyletswydd, ac yn ysbrydoliaeth i lawer o gynghorwyr ei dilyn. Hoffem gyfleu ein dymuniadau gorau wrth i gymunedau ymgynnull i goffáu'r garreg filltir hanesyddol hon." 

Postio gan
Glesni Haf Parry
Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30