Cynghorau yn gofyn am eglurder am gefnogaeth ynni i wasanaethau lleol

Dydd Iau, 19 Ionawr 2023

Mae CLlLC wedi ysgrifennu i’r Canghellor yn gofyn am eglurder ar pa wasanaethau cyngor fydd yn cymhwyso am gefnogaeth I’w biliau ynni wedi Mawrth 2023.

 

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC:

“Tra’r ydyn ni yn croesawu cynnwys sefydliadau sector gyhoeddus yn y Cynllun Gostyngiad mewn Biliau Ynni a gyhoeddwyd yn ddiweddar, rydyn ni angen sicrwydd y bydd holl wasanaethau ein cynghorau yn gymwys am gymorth o dan delerau’r cynllun.

“Yn ychwanegol i wasanaethau rheng flaen fel ysgolion a safleoedd gofal cymdeithasol, mae asedau cymunedol gwerthfawr megis goleuo strydoedd, llyfrgelloedd, pyllau nofio a chanolfannau hamdden hefyd yn cyfrannu’n aruthrol I lesiant ein cymunedau. Ond mae costau ynni cynyddol sy’n anghynaladwy yn eu gosod nhw mewn perygl difrifol.

“O ganlyniad I fesurau effeithlonrwydd sydd wedi eu cymryd eisoes gan gynghorau, nid ydym ni mewn safle i allu lleihau costau ynni ymhellach. Er lles ein trigolion a’n cymunedau, mae’n hollbwysig bod yr anghenion ynni sylfaenol yma yn cael eu diwallu er mwyn sicrhau hyfywedd ein gwasanaethau.”

-DIWEDD-

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30