CLILC

 

Ailgylchu'n bridol - Canllaw i newid ymddygiad

Bwriad y ddogfen ‘Ailgylchu’n briodol – Canllaw i newid ymddygiad’ yw cynorthwyo Rheolwyr a Swyddogion Gorfodi a Gwastraff awdurdodau lleol i sicrhau newid ymddygiad preswylwyr yn llwyddiannus drwy wneud yn siŵr bod yr holl wastraff bwyd a deunydd ailgylchu sy’n cael ei gasglu ar ochr y ffordd yn cael ei roi yn y cynwysyddion cywir, a ddim yn cael ei roi yn y ffrwd gwastraff gweddilliol.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jonathan Roberts

https://www.wlga.cymru/capturing-recycling-a-guide-to-behaviour-change