Posts in Category: Ewrop

Cymdeithasau Cymru a’r Alban o blaid parhau yn Undeb Ewrop 

A’r refferendwm am Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin yn prysur nesáu, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Awdurdodau Lleol yr Alban (COSLA) wedi mynegi eu cefnogaeth dros barhau’n aelod o’r undeb. Mae amryw resymau dros hynny... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mai 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop. Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Chwefror 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Cadarnhau ymrwymiad cynghorau yn y gynhadledd am ffoaduriaid 

Yn ystod cynhadledd yng Nghaerdydd, mae cynghorau lleol Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw’n helpu i ddatrys argyfwng cynyddol Ewrop ynglyn â ffoaduriaid. Trefnodd Llywodraeth Cymru y gynhadledd yn fan cychwyn ymateb cydlynol i’r argyfwng ar ôl i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymateb WLGA i argyfwng y ffoaduriaid 

Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Materion Tai WLGA: “Mae’r lluniau o sefyllfa drychinebus ffoaduriaid ledled Ewrop wedi effeithio’n fawr ar bawb sy’n gwylio’r argyfwng dyngarol cynyddol. Dyma fater sy’n mynnu i bob un o... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 04 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion

Lobïo dros gynghorau lleol Cymru yn Ewrop 

Cyhoeddodd Comisiwn Ewrop ei raglen waith ar gyfer 2015 ar 16eg Rhagfyr. Mae’r rhaglen yn amlinellu’r polisïau a’r deddfau sydd i’w trafod yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae Carfan Materion Ewrop WLGA wedi dadansoddi’r cynigion, a bydd yn lobïo... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Rhagfyr 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion

£1.1 biliwn o Undeb Ewrop i Gymru 

Mae WLGA wedi croesawu sêl bendith ar raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gwerth £1.1 biliwn ar gyfer ymchwil ac arloesi, gallu cystadleuol cwmnïau bychain a chanolig eu maint, ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni ac isadeiledd Cymru. Y ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 21 Tachwedd 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymateb i lymder trwy gyfrwng Undeb Ewrop 

Bydd cynrychiolwyr maes llywodraeth leol Cymru yn cwrdd â phartneriaid o bob cwr o Ewrop heddiw i geisio llunio ymateb i’r llymder cynyddol yn y sector cyhoeddus. Trwy ddod â swyddogion a gwleidyddion o amryw wledydd Undeb Ewrop at ei gilydd, nod ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 07 Hydref 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion

Paratoi ar gyfer rhaglenni 2014-20 Undeb Ewrop 

Mae nifer o gynghorwyr a swyddogion llywodraeth leol o amryw rannau o Gymru wedi ymweld â Brwsel o dan nawdd WLGA i gynrychioli awdurdodau lleol y wlad yn ystod Wythnos y Rhanbarthau a’r Dinasoedd (neu Wythnos y Diwrnodau Agored) sy’n mynd rhagddi... darllen mwy
 
Dydd Iau, 10 Hydref 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion

Clod Undeb Ewrop i Raglen 'Heneiddio yn Dda yng Nghymru' 

Mae rhaglen sy’n hybu heneiddio iach a gweithgar ledled Ewrop wedi canmol dulliau arloesol Cymru trwy roi statws tair seren i’r wlad hon. Nod Partneriaeth Menter Ewrop dros Heneiddio’n Weithgar ac yn Iach yw galluogi holl ddinasyddion Undeb... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Gorffennaf 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion

Gofyn am chwarae teg o du Undeb Ewrop 

Mae Undeb Ewrop yn rhoi tua £747 miliwn i Gymru bob blwyddyn ar hyn o bryd ond bydd y cytundeb ariannu presennol sy'n cyfrannu'n fawr ynglŷn â chreu swyddi, twf economaidd ac adfywio yn dod i ben yn 2013. O ganlyniad, mae cynrychiolwyr WLGA ym... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 26 Chwefror 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30