Posts in Category: Newyddion

Rhybudd gan CLlLC o “storm aeaf berffaith” ar y gorwel 

Mae CLlLC heddiw wedi ymateb i’r newyddion fod Ofgem yn mynd i godi’r cap ar brisiau ynni unwaith eto o £1,971 i £3,549. Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC a Llefarydd dros yr Economi: “I roi hyn yn ei... darllen mwy
 

Awdurdodau lleol yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau 

Mae’r Cynghorydd Ian Roberts, llefarydd Cymdeithas Lywodraeth Leol dros addysg, wedi llongyfarch myfyrwyr ar draws Cymru sydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch, ac Uwch Gyfrannol heddiw, ddydd Iau, 18 Awst 2022. Dywedodd fod canlyniad pob... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Gwener, 19 Awst 2022 Categorïau: Newyddion

Lansio statws ysgolion sy’n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 

Heddiw ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn falch o gyhoeddi lansiad 'Ysgolion sy'n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru', statws sy’n cael ei roi i ysgolion er mwyn cydnabod eu hymrwymiad i gefnogi plant y lluoedd arfog,... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai 

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai Heddiw, cyhoeddodd Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Datganiad i longyfarch y frenhines ar ei dathliadau Jiwbilî Platinwm 

Meddai Chris Llewelyn Prif Weithredwr CLlLC: "Ar ran cynghorau Cymru, hoffem longyfarch Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ddod y teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ers 70 mlynedd, mae wedi bod yn batrwm i'w hefelychu ar ran gwasanaeth... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Anrhydeddau i Arweinydd a Llywydd CLlLC 

Mae CLlLC heddiw yn llongyfarch ei Arweinydd, y Cynghorydd Andrew Morgan, a’r Llywydd, y Cynghorydd Huw David, ar gael eu cydnabod gydag OBE yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni. Dywedodd Chris Llewelyn, Prif Weithredwr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Datganiad gan grŵp arweinwyr CLlLC am y sefyllfa yn Wcráin 

Mae pawb ar draws llywodraeth leol Cymru wedi eu dychryn o weld y dinistr sy’n datblygu yn Wcráin. Heddiw, cyfarfu Arweinwyr Grwpiau CLlLC i drafod yr argyfwng dyngarol cynyddol yn y wlad. Dros y penwythnos ysgrifennodd Arweinydd CLlLC, Andrew... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Mawrth 2022 Categorïau: Ewrop Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

Ymateb CLlLC i'r ymosodiadau ar Wcrain 

Yn ymateb i'r ymosodiadau brawychus ar yr Wcrain, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae pawb ar draws llywodraeth leol yng Nghymru wedi eu brawychu o weld y digwyddiadau erchyll sydd ar droed yn yr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 03 Mawrth 2022 Categorïau: Newyddion Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru

CLlLC yn croesawu Bonws Gofal Cymdeithasol 

Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am ddarparu £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r cyflog byw go iawn, Dywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 
Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y DU i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. 

CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o frys y "£175m o gyllid ychwanegol" ar gyfer teuluoedd Cymru sy’n ei chael hi’n anodd. Mae CLlLC yn galw ar Drysorlys Llywodraeth y Deyrnas Unedig i egluro fel mater o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 09 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30