Posts From Medi, 2015

Rheolau newydd i'r cynghorau ynglyn a'r Gymraeg 

Mae hysbysiadau cydymffurfio wedi’u hanfon i gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill Cymru heddiw i esbonio pa wasanaethau ddylai fod ar gael yn Gymraeg. Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi’r hysbysiadau i amlinellu’r safonau newydd i gynghorau... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 30 Medi 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i feirniadaeth am gostau diswyddo 

Mae WLGA wedi ymateb i feirniadaeth am gost diswyddo gweithwyr cynghorau lleol trwy ddadlau bod lle i ystyried hynny’n gyfystyr â beio’r dioddefwr. Gan ymateb i ystadegau am gost diswyddo gweithwyr cynghorau lleol yn ystod y tair blynedd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 29 Medi 2015 Categorïau: Newyddion

Gofyn am dystiolaeth o goffrau'r cynghorau lleol 

Mae WLGA wedi croesawu comisiwn annibynnol fydd yn archwilio’r ffordd o ariannu cynghorau lleol Cymru. Mae aelodau’r comisiwn yn arbenigwyr annibynnol a chanddynt brofiad eang o faterion ariannol gwladol. Maen nhw wedi gofyn heddiw am dystiolaeth ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 28 Medi 2015 Categorïau: Newyddion

Cadarnhau ymrwymiad cynghorau yn y gynhadledd am ffoaduriaid 

Yn ystod cynhadledd yng Nghaerdydd, mae cynghorau lleol Cymru wedi cadarnhau y byddan nhw’n helpu i ddatrys argyfwng cynyddol Ewrop ynglyn â ffoaduriaid. Trefnodd Llywodraeth Cymru y gynhadledd yn fan cychwyn ymateb cydlynol i’r argyfwng ar ôl i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion

Cymorth ychwanegol i'r cynghorau lleol 

Yn sgîl datganiad Llywodraeth San Steffan, gall cynghorau lleol Cymru gynnig cymorth hanfodol i deuluoedd wedi’u dadleoli, yn rhan o ymateb ehangach y Deyrnas Gyfunol i argyfwng cynyddol y ffoaduriaid yn Ewrop. Er y bydd rhaid i Lywodraeth San... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Medi 2015 Categorïau: Newyddion

Amwysedd am wariant San Steffan 

Mae WLGA wedi dweud y gallai cyhoeddiad Llywodraeth San Steffan na fydd manylion yr adolygiad o’i gwariant ar gael cyn 25ain Tachwedd ohirio cynllunio ariannol cynghorau lleol ac effeithio ar broses pennu cyllideb a threth pob cyngor. Mewn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Medi 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i argyfwng y ffoaduriaid 

Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd Materion Tai WLGA: “Mae’r lluniau o sefyllfa drychinebus ffoaduriaid ledled Ewrop wedi effeithio’n fawr ar bawb sy’n gwylio’r argyfwng dyngarol cynyddol. Dyma fater sy’n mynnu i bob un o... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 04 Medi 2015 Categorïau: Ewrop Newyddion

Gwasanaethau lleol da er gwaetha'r llymder 

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae’r cynghorau lleol yn gweithio’n dda o hyd er bod miliynau o bunnoedd wedi’u torri o’u cyllidebau. Cyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw ystadegau sy’n datgelu bod gwasanaethau wedi gwella yn ôl 63% ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 02 Medi 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30