Posts From Medi, 2012

WLGA rhaid newid trefn ariannu tai'r cynghorau 

Mae WLGA wedi croesawu heddiw adroddiad am wella ansawdd tai cymdeithasol yng Nghymru, gan ofyn i drefn ariannu tai cyngor gael ei diwygio'n fater o frys. Mae'r adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn amlinellu'r cynnydd ynglŷn... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Ymweld Chernyw ynglŷn manteisio ar arian Undeb Ewrop 

Mae cynghorau lleol y de-orllewin wedi arwain ymweliad â nifer o brosiectau pwysig yng Nghernyw i rannu gwybodaeth am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yn effeithiol. Fel siroedd y gorllewin a chymoedd y deheubarth, mae Cernyw yn ymwneud â Rhaglen... darllen mwy
 
Dydd Iau, 06 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Mae gwasanaethau'r cynghorau yn gwella o hyd er gwaetha'r llymder 

Mae ystadegau gafodd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi parhau i wella dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl yr wybodaeth gyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw, bu cynnydd yn ystod 2011-12... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Pa mor ddrud ac ymarferol fydd diwygio trefn y budd-daliadau? 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi dod ynghyd i gwestiynu Llywodraeth San Steffan am gost diwygio trefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol ac anawsterau’r drefn newydd. Fe roes y Frenhines sêl ei bendith ar Ddeddf ‘Diwygio Budd-daliadau’ fis Mawrth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Gwasanaethau newydd ar gyfer gwella ysgolion 

Ac ysgolion Cymru ar fin tymor newydd, mae pedwar gwasanaeth rhanbarthol wedi’u sefydlu i’w gwella. Bydd y gwasanaethau hynny’n helpu i drawsffurfio trefn addysg y wlad. Trwy gydweithio ar ffurf pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn hytrach na ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 03 Medi 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30