Posts From Awst, 2015

Llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion y wlad heddiw am eu llwyddiant yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru. Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un fath â’r llynedd gan adlewyrchu cyflawniad sefydlog a... darllen mwy
 
Dydd Iau, 20 Awst 2015 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am ragori yn y Safon Uwch 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion am eu llwyddiant yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru eleni. Mae mwy fyth o ddisgyblion wedi cyflawni A* yn y Safon Uwch ers cyflwyno’r radd honno yn 2010, gan ddangos... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Awst 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30