Posts From Awst, 2014

Cau labordy - rhybudd am bwysau cyllidebol 

Mae’r ffaith bod unig labordy profi bwyd sector cyhoeddus Cymru wedi cau yn dangos y gallai gwasanaethau hanfodol ddiflannu o achos prinder arian ym myd llywodraeth leol. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae... darllen mwy
 
Dydd Iau, 28 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Gwasanaethau a swyddi mewn perygl 

Er bod byd llywodraeth leol yn cefnogi’r syniad o ‘gyflog byw’ i’w weithwyr i gyd, fe fyddai swyddi a gwasanaethau lleol mewn perygl pe bai’n arwain trwy esiampl yn y modd mae’r TUC wedi’i awgrymu. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 27 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Papurau newydd wedi'u cyhoeddi am fewnfudo, tai a chydlyniant cymdeithasol yng Nghymru 

Mae Partneriaeth Mewnfudo Cymru wedi cyhoeddi’r ail mewn cyfres o bapurau hysbysu manwl am fewnfudo yng Nghymru. Mae’r papurau, a ysgrifennwyd gan yr Athro Heaven Crawley, yn cynnig crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sylfaen sydd ar gael am... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 27 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am ganlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi llongyfarch disgyblion y wlad heddiw am eu llwyddiant yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru. Mae nifer y rhai enillodd A*-C ym mhob pwnc wedi codi at 66.6% eleni o’i gymharu â 65.7% y llynedd.... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i brotestiadau Unsain 

Gan fod cyllidebau’r cynghorau lleol wedi crebachu’n fawr yn sgîl llymder parhaus, does gan fyd llywodraeth leol ddigon o arian i gynyddu cyflogau’r gweithwyr yn sylweddol. Yn ymateb i’r awgrym y dylai’r cyflogwyr gynnig rhagor, meddai’r Cyng.... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am ganlyniadau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi llongyfarch disgyblion am y canlyniadau yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Gan fod canlyniadau’r Safon Uwch yn well ar frig y raddfa a bod llwyddiant yn Niploma Bagloriaeth Cymru wedi... darllen mwy
 
Dydd Iau, 14 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Fydd arian wrth gefn ddim yn datrys y broblem 

Mae WLGA wedi dweud na fydd yr arian prin sydd wrth gefn yn datrys yr argyfwng o ran ariannu cynghorau lleol Cymru. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Er y gallai ymddangos bod digon o arian wrth gefn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 11 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Pryder am daliadau tai dewisol 

Mae WLGA wedi mynegi pryder am daliadau tai dewisol ar ôl i ystadegau diweddar awgrymu bod nifer y ceisiadau am gymorth ynglÅ·n â thai wedi cynyddu o 250%. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae byd llywodraeth leol... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 08 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad am 'gyfoethogion' 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr sy’n dangos bod cynghorau lleol Cymru yn parhau i bennu cyflogau rhesymol ar gyfer swyddogion uchelradd. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae cynghorau lleol... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Awst 2014 Categorïau: Newyddion

Pryderon Cylch Annibynnol WLGA am adroddiad Comisiwn Williams 

Mae cynghorwyr annibynnol Cymru yn pryderu’n fawr am y modd y gallai’r sylw ar ad-drefnu ffiniau llywodraeth leol effeithio ar drigolion y wlad, ac rydyn ni’n annog pawb i droedio’n ofalus. Er ein bod yn derbyn y gallai fod o les i’r trigolion pe... darllen mwy
 
Dydd Llun, 04 Awst 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30