Posts From Awst, 2012

WLGA yn canmol disgyblion TGAU 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion Cymru heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU. Yn ôl y canlyniadau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw ar gyfer 2012, enillodd 65.4% o ddisgyblion TGAU raddau A*-C – cystal â’r canlyniadau ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 23 Awst 2012 Categorïau: Newyddion

Llwyddiant disgyblion Cymru yn l tueddiadau'r DG 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion y wlad heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau’r Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru. Mae canlyniadau 2012 yn dangos bod llwyddiant disgyblion Cymru yn cydweddu â’r tueddiadau yng... darllen mwy
 
Dydd Iau, 16 Awst 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30