Posts From Gorffennaf, 2013

Croesawu adroddiad am Fesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 

Ar y cyfan, mae WLGA wedi croesawu’r adroddiad gyhoeddodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Cynulliad heddiw yn sgîl archwilio Mesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles’ Cymru. Cyflwynodd WLGA dystiolaeth i’r pwyllgor yn ystod proses graffu i ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2013 Categorïau: Newyddion

Gwella gwasanaethau i blant sydd o dan ofal 

Bydd adroddiad newydd yn helpu awdurdodau lleol Cymru i gynnig gwasanaethau gwell a chyson i blant sydd o dan eu gofal. Mae’r adroddiad yn rhoi enghreifftiau o arferion da ac arloesol mewn pedwar awdurdod lleol er mwyn helpu i wella profiad... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2013 Categorïau: Newyddion

Clod Undeb Ewrop i Raglen 'Heneiddio yn Dda yng Nghymru' 

Mae rhaglen sy’n hybu heneiddio iach a gweithgar ledled Ewrop wedi canmol dulliau arloesol Cymru trwy roi statws tair seren i’r wlad hon. Nod Partneriaeth Menter Ewrop dros Heneiddio’n Weithgar ac yn Iach yw galluogi holl ddinasyddion Undeb... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Gorffennaf 2013 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad am gynllunio at raid 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad y Cynulliad am safon gwasanaethau cynllunio at raid yng Nghymru. Mae’r adroddiad gan Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Argyfyngau Sifil yng Nghymru’, yn dweud bod lle i wella’r cynllunio at raid ar bob lefel, gan... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Gorffennaf 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30