Posts From Mehefin, 2016

Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru 

Mae gwefan arloesol wedi’i chyflwyno i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cynghorion y bydd eu heisiau arnyn nhw i fynnu gwasanaethau cymorth. Cyflwynwyd gwefan Dewis Cymru yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Cyfarfod timau ifanc i hybu gwaith ieuenctid 

Bydd timau ifanc o bob cwr o Gymru yn cwrdd ym Mhowys heddiw yn rhan o raglen genedlaethol sydd wedi’i threfnu i hybu gwaith ieuenctid. Mae WLGA wedi cydlynu achlysur cenedlaethol y datblygu timau ar y cyd â Brigâd 160 yn Aberhonddu a Thîm Estyn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Pryder am effaith y refferendwm ar wasanaethau 

Mae WLGA yn cydnabod ac yn parchu canlyniad y refferendwm am Undeb Ewrop a phenderfyniad etholwyr Cymru i roi’r gorau i aelodaeth ohono. Dyma newid syfrdanol ym mholisi’r Deyrnas Gyfunol a bydd angen peth amser i gnoi cil ar y goblygiadau. Bydd... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30